ประวัติของบริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน ปี 2526 คุณวุฒินันท์ ได้เริ่มต้นธุรกิจ ด้วยเงินลงทุนประมาณ 50,000 บาท พร้อมกับลูกน้องอีก 4 คน ภายใต้กิจการที่มีชื่อว่า “ ร้านบางกอก เทรดดิ้ง ” ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ บนถนนอุดมสุข และปีแรกที่เปิดกิจการก็ต้องเจอกับบททดสอบความแข็งแกร่งคือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่ส่งผลให้เกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมหนักในกรุงเทพมหานคร แต่คุณวุฒินันท์ก็ใช้ความอุตสาหะในการแก้ปัญหาจนผ่านพ้นวิกฤตมาได้
     
  จวบจนในปี 2534 ได้ย้ายสถานที่ประกอบการจากเดิมมาอยู่ที่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแล้วได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ ร้านรุ่งเรืองการช่าง ” ต่อมาได้ขยายกิจการจากร้านมาเป็น หจก.รุ่งเรืองสยามพัฒนา จนปีพ.ศ. 2545 ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด จนถึงปัจจุบันด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก คือ  
 

   1. งานโครงสร้างหลังคาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไวนิลล์,Metal Sheet,D-Lite,Poly Cabonate,U-PVC,เต้นท์ Knock Down เป็นต้น
   2. งานกระจกอลูมิเนียม ผนังอาคารกระจก ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบาทุกรูปแบบ
   3. งานตกแต่งภายใน ( INTERIOR ) อันประกอบด้วย ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลล์เปเปอร์ พรม

ในปัจจุบัน บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน มีพนักงานกว่า 40 คน และเปิดดำเนินงาน 4 สาขา ได้แก่
   1. สำนักงานใหญ่ บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด ประกอบกิจการ บนถนนเทพารักษ์
   2. สำนักงานสาขา ร้านม่านมู่ลี่ ประกอบกิจการ บนถนนเทพารักษ์ ( ฝั่งขาเข้า กม.12.5 )
   3. สำนักงานสาขา ร้านม่านมู่ลี่ สาขา 2 ประกอบกิจการ บนถนนศรีนครินทร์ ( หนำวัดบางปิ้ง )
   4. โรงงานผลิตงานและเก็บวัสดุอุปกรณ์ ตั้งอยู่ ซอยจงศิริ ถนน คลองขุด - แพรกษา

 
     
  ด้านการบริหารจัดการ คุณวุฒินันท์ ได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อันประกอบไปด้วย  
 

   1. นโยบายด้านการบริหาร
   2. นโยบายด้านพนักงาน
   3. นโยบายสำหรับลูกค้า
   4. นโยบายการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย

ด้านวิสัยทัศน์
   ทำงานเป็น เห็นปัญหา พัฒนาต่อเนื่อง

 
     
  นโยบายดังกล่าวล้วนได้มาจากประสบการณ์ในการทำงานกว่า 30 ปี ที่พัฒนาปรับเปลี่ยนจากบทเรียนของปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุงให้เป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพ
และหนึ่งในนโยบายต่าง ๆ นั้น คือ นโยบายด้านการบริหาร ได้ยึดหลัก 3 ป. ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญใน
 
     
  การปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารซึ่ง คุณวุฒินันท์ ยึดถือมาตลอด คือ  
 

   1. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
   2. ต้องปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง
   3. ต้องมีการประเมินผลทุกระยะ 6 เดือน
และยังมีนโยบายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณวุฒินันท์ลืมมิได้คือ

 
  นโยบายการรับประกันความพึงพอใจ “ 2 ปี 4 ไม่ ” ที่บริษัท รุ่งเรืองสยามฯมอบให้กับลูกค้า คือ  
  2 ปี หมายถึง การรับประกันผลงาน เป็นระยะเวลา 2 ปี
4 ไม่ หมายถึง ไม่สวย ไม่ดี ไม่แข็งแรง ไม่ต้องจ่ายเงิน
 
     
     
 
บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 127/7 หมู่ 6 ถ . เทพารักษ์ ต . บางพลีใหญ่
อ . บางพลี จ . สมุทรปราการ 10540
ม่านมู่ลี่
สาขา ถนนเทพารักษ์ กม.12.5 ตั้งอยู่เลขที่ 158/63 หมู่ 8 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
     
     
ม่านมู่ลี่
สาขา ถนนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 226/8 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
 
โรงงานประกอบสินค้า
บริษัท รุ่งเรืองสยาม ซูมิคอน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 21 ซ.จงศิริ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
     
     
 
 
 
     


Rungruengsiam Sumicon Co.,Ltd.
127/7 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 098-267-9703 , 061-773-2588 , 081-401-8034 , 02 173 4407 | Fax: 02-1734322
e-mail : rungruengsiam@hotmail.com, www.rungruengsiam.com, LineID : siamroof

Link